P7.5 LED ฟิล์มใสแสดงหน้าจอกระจกในห้างสรรพสินค้าในไทเป

P7.5 LED Transparent Film Display Glass Screen in Shopping Mall in Taipei

P7.5 LED ฟิล์มใสแสดงหน้าจอกระจกในห้างสรรพสินค้าในไทเป

ผมอุณหภูมิ: P7.5
ขนาด:7.2ม. x 2.64 ม
วันที่: March.2024 ตําแหน่ง: ไทเป, จีน

แนะนําผลิตภัณฑ์